Formularz zgłoszenia szkody z polisy AC

  DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA

  Miejsce zdarzenia

  Czy na miejsce została wezwana Policja? *

  Czy strony spisały oświadczenie? *

  Czy w wyniku zdarzenia jakikolwiek uczestnik doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć? *

  Czy w wyniku zdarzenia uszkodzone zostało mienie inne niż pojazd? *

  Rodzaj szkody *

  OPIS ZDARZENIA

  Prosimy o dokładne opisanie okoliczności powstania zdarzenia (przyczyna zdarzenia, sytuacja na drodze, prędkość pojazdów, warunki atmosferyczne, zachowanie uczestników zdarzenia i zakres uszkodzeń). Prosimy również o informację czy pojazd posiadał jakiekolwiek uszkodzenia przed zdarzeniem. *

  DANE DOTYCZĄCE POJAZDU UBEZPIECZONEGO

  OGLĘDZINY POJAZDU

  DANE DOTYCZĄCE OSOBY UBEZPIECZONEJ

  Właściciela pojazdu

  Współwłaściela pojazdu

  Kierowcy pojazdu

  FORMA ODBIORU ODSZKODOWANIA

  ZAŁĄCZANIE DOKUMENTÓW

  Rozmiar pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3MB, łącznie załączniki nie mogą przekraczać 25MB. Dopuszczalne typy plików: pdf, jpg, doc, xls, rar, zip, 7z, bmp, png.
  DANE ZGŁASZAJĄCEGO SZKODĘ

  Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji o dokumentach wymaganych do ustalenia odpowiedzialności Balcia.