Formularz zgłoszenia szkody majątkowej

  DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA

  Szkoda zgłaszana z *

  Miejsce zdarzenia

  OPIS ZDARZENIA

  Prosimy o dokładne opisanie okoliczności powstania zdarzenia (przyczyna zdarzenia, wykaz mienia uszkodzonego/zniszczonego/utraconego, wartość zakupu I wartość roszczenia każdego z utraconego/uszkodzonego mienia. *

  OGLĘDZINY MIENIA

  DANE WŁAŚCICIELA POLISY

  DANE POSZKODOWANEGO

  Czy w wyniku zdarzenia jakikolwiek uczestnik doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć? *

  Czy o zdarzeniu została poinformowana Policja? *

  Czy o zdarzeniu została poinformowana Straż Pożarna? *

  Czy o zdarzeniu została poinformowana Administracja/Zarządca budynku? *

  FORMA ODBIORU ODSZKODOWANIA

  ZAŁĄCZANIE DOKUMENTÓW

  Rozmiar pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3MB, łącznie załączniki nie mogą przekraczać 25MB.
  Dopuszczalne typy plików: pdf, jpg, doc, xls, rar, zip, 7z, bmp, png.  DANE ZGŁASZAJĄCEGO SZKODĘ