Najczęściej zadawane
pytania

PYTANIA OGÓLNE

JAK ZGŁOSIĆ SPRZEDAŻ SAMOCHODU UBEZPIECZONEGO W BALCIA?

W przypadku sprzedaży pojazdu zbywca ma 14 dni na poinformowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego o tym fakcie.

Wyślij wygodnie dokument korzystając z formularza online.

Możesz też dokument wysłać mailem na adres dok@balcia.pl lub pocztą na adres : Balcia Insurance SE, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

Szkody wyrządzone przez nowego właściciela auta nie wpłyną na historię zbywcy.

Nabywca ma możliwość wypowiedzenia polisy po jej przejęciu. W takiej sytuacji, zbywcy przysługuje zwrot za niewykorzystany okres ochrony.

JAK UZYSKAĆ ZIELONĄ KARTĘ?

Dokument Zielonej Karty możesz zamówić wysyłając maila na adres dok@balcia.pl. Pamiętaj o podaniu numeru polisy.

Dokument otrzymasz w odpowiedzi zwrotnej na maila.

JAK WYPOWIEDZIEĆ POLISĘ OC?

Ubezpieczenie OC jest przedłużane automatycznie na kolejny rok. Tak nakazuje polskie prawo. Jeśli chcesz zrezygnować z umowy z końcem okresu jej obowiązywania, należy przesłać do nas wypowiedzenie, które powinno zawierać: Imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy, własnoręczny podpis.

Wypowiedzenie umowy powinno wpłynąć do nas najpóźniej na jeden dzień przed datą jej zakończenia. Jeśli wypowiedzenie wpłynie po terminie, umowa zostanie przedłużona na kolejny rok.

Skorzystaj z wygodnego formularza online. Możesz też dokument wysłać mailem na adres dok@balcia.pl lub pocztą na adres : Balcia Insurance SE, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (data stempla pocztowego jest datą złożenia dokumentu).

Wzór dokumentu znajdziesz TU. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą, datę stempla pocztowego traktujemy jako datę złożenia wypowiedzenia.

Podstawa Prawna: Art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY OC ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Jeżeli umowa została zawarta przez telefon lub internet możesz od niej odstąpić w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym od firmy ubezpieczeniowej otrzymałeś potwierdzenie jej zawarcia. Aby skutecznie wypowiedzieć zawartą w ten sposób umowę ubezpieczenia, musisz jedynie dostarczyć nam własnoręcznie podpisane oświadczenie.

Skorzystaj w tym celu z wygodnego formularza.

Możesz też wysłać dokument mailem na adres dok@balcia.pllub pocztą na adres: Balcia Insurance SE, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (data stempla pocztowego jest datą złożenia dokumentu).

Wzór dokumentu znajdziesz TU.

JAK ZMIENIĆ/SKORYGOWAĆ DANE OSOBOWE LUB KONTAKTOWE?

Jeżeli chcesz zmienić/skorygować dane właściciela lub dane kontaktowe, wypełnij formularz online.

Możesz też wysłać dyspozycję na maila dok@balcia.pl pamiętając o wpisaniu numeru polisy.

JAK DOKONAĆ ZMIANY NUMERU REJESTRACYJNEGO?

Jeżeli chcesz zmienić/skorygować dane pojazdu, wypełnij formularz online. Możesz też wysłać dyspozycję na maila dok@balcia.pl pamiętając o wpisaniu numeru polisy.

Nadal masz

pytania?

Napisz do nas! Służymy pomocą!