Balcia Podróże

Proste
Łatwe
Sprytne

Przemierzyliśmy świat i przeszukaliśmy ponad tysiąc planów, aby znaleźć odpowiedni pakiet ubezpieczeń podróżnych na każdą Twoją podróż! Nieważne, dokąd zaprowadzi Cię kolejna przygoda - proste, łatwe i sprytne ubezpieczenie zapewni Ci spokojną głowę.
Koszty leczenia
ZAKRES UBEZPIECZENIA: L XL XXL
Transport do i z placówki medycznej
Pilna pomoc medyczna
Badania medyczne
Koszty leczenia
Pomoc medyczna w przypadku powikłań w ciąży
Pilna pomoc dentystyczna
Pomoc medyczna w przypadku problemów zdrowotnych wywołanych przez pandemię
Naprawa uszkodzonych okularów, aparatów słuchowych, protez dentystycznych
Czyszczenie i/lub naprawa odzieży, która została uszkodzona lub zniszczona
Rachunki telefoniczne
Koszty związane z przyjazdem i pobytem krewnego za granicą
Wydatki związane z podróżą osoby towarzyszącej
Transport medyczny
Koszty transportu małoletnich dzieci
Transport zwłok
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
ZAKRES UBEZPIECZENIA: L XL XXL
Śmierć
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Koszty leczenia i rehabilitacji
Ubezpieczenie bagażu
ZAKRES UBEZPIECZENIA: L XL XXL
Opóźnienie bagażu odprawionego
Uszkodzenie lub utrata bagażu odprawionego
Uszkodzenie bagażu w wyniku zdarzenia losowego
Utrata bagażu na skutek kradzieży
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Pokrycie wydatków: L XL XXL
Roszczenie majątkowe osób trzecich związane z wyrządzoną szkodą na osobie lub mieniu

8 powodów

Dlaczego

potrzebujesz ubezpieczenia podróżnego Balcia

NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI

KOSZTY REZYGNACJI Z PODRÓŻY

KOSZTY UTRACONYCH PRZESIADEK

Zgubiony bagaż

Odwołany lot

KOSZTY LECZENIA

POMOC PRAWNA

POMOC MEDYCZNA