Obecnie usługa e-commerce jest niedostępna z powodu prac technicznych, spróbuj ponownie później.

Junior

Ubezpieczenie

Dzieci
Liczba dzieci poniżej 18 roku życia.

poniżej 18 roku życia

  • Terytorium – cały świat
  • Wszystkie dyscypliny sportowe
  • Koszty rezygnacji z obozu ze względu na Wypadek
  • Rodzinne wydatki na wypoczynek po uszczerbku
L
Dobry dla mniejszych potrzeb
133.00 zł Rocznie
11.08 zł Miesięcznie
Dowiedz się więcej
XL
Najpopularniejszy wybór
225.00 zł Rocznie
18.75 zł Miesięcznie
Dowiedz się więcej
XXL
Pełny pakiet z najwyższymi limitami
317.00 zł Rocznie
26.42 zł Miesięcznie
Dowiedz się więcej
* W tym kroku podajemy tylko przybliżone wartości składki ubezpieczeniowej. Ostateczna jej wysokość zostanie określona po wprowadzeniu danych osobowych (następny krok). Minimalna składka ubezpieczeniowa na osobę wynosi 20 złotych.
Uszczerbek
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacamy, gdy Ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje np. przy złamaniach kości, urazach więzadeł, ścięgien, łąkotek, oparzeniach.
Dzienne świadczenie szpitalne (za dzień)
Wypłacimy świadczenie za każdy dzień spędzony w szpitalu z powodu Uszczerbku
Koszty leczenia
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacamy, jeżeli w związku z Wypadkiem Ubezpieczony poniósł wydatki na leczenie w ciągu 30 miesięcy od Wypadku (np. na wzyty lekarza, leki, rehabilitację).
Odpowiedzialność cywilna
Jeśli dziecko spowodowało uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy osobie trzeciej, podczas treningu lub na obozie, kolonii.
Inwalidztwo
Wypłacamy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli wskutek Wypadku doznasz 100% Uszczerbku (zgodnie z OWU).
Śmierć
Wypłacamy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczony umrze w wyniku wypadku nie później niż w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wypadku.
Straty finansowe w przypadku odwołania wyjazdu wskutek wypadku
Zwrócimy koszty opłaty za obóz, kolonię, wycieczkę, jeśli dziecko nie może z nich skorzystać z powodu wypadku.
Śmierć rodzica wskutek wypadku
Wypłacimy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, w przypadku śmierci wskutek Wypadku jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych Ubezpieczonego, która nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od Wypadku.
Rodzinne wydatki na wypoczynek
Jeśli Ubezpieczony dozna Uszczerbku, wypłacimy dodatkowe świadczenie określone w polisie.
Składka roczna
Składka za jedną osobę w wieku 0-17, PLN
L
Dobry dla mniejszych potrzeb
11.08
Miesięcznie
133.00
Rocznie
Uszczerbek
15 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne (za dzień)
50 zł
Koszty leczenia
2 500 zł
Odpowiedzialność cywilna
25 000 zł
Inwalidztwo
25 000 zł
Śmierć
25 000 zł
Straty finansowe w przypadku odwołania wyjazdu wskutek wypadku
700 zł
Śmierć rodzica wskutek wypadku
2 500 zł
Rodzinne wydatki na wypoczynek
50 zł
Składka roczna
133.00 zł
XL
Najpopularniejszy wybór
18.75
Miesięcznie
225.00
Rocznie
Uszczerbek
25 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne (za dzień)
75 zł
Koszty leczenia
5 000 zł
Odpowiedzialność cywilna
50 000 zł
Inwalidztwo
50 000 zł
Śmierć
50 000 zł
Straty finansowe w przypadku odwołania wyjazdu wskutek wypadku
1 000 zł
Śmierć rodzica wskutek wypadku
5 000 zł
Rodzinne wydatki na wypoczynek
100 zł
Składka roczna
225.00 zł
XXL
Pełny pakiet z najwyższymi limitami
26.42
Miesięcznie
317.00
Rocznie
Uszczerbek
50 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne (za dzień)
100 zł
Koszty leczenia
10 000 zł
Odpowiedzialność cywilna
70 000 zł
Inwalidztwo
60 000 zł
Śmierć
60 000 zł
Straty finansowe w przypadku odwołania wyjazdu wskutek wypadku
1 500 zł
Śmierć rodzica wskutek wypadku
7 500 zł
Rodzinne wydatki na wypoczynek
150 zł
Składka roczna
317.00 zł
Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami