formularz zgłoszenia szkody

Zgłoszenie zdarzenia

INFORMACJE O ZDARZENIU

Okoliczności zdarzenia*

DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ

KOMU NALEŻY PRZEKAZAĆ ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM

DOKUMENTY POMOCNICZE

The size of a single attached document should not exceed 5MB, and the maximum size of all documents should not exceed 30MB. Allowed file types: pdf, jpg, doc, xls, zip, 7z, bmp, png.

PRZYKŁADOWE ZAŁĄCZNIKI: ZDJĘCIE USZKODZEŃ, DOWÓD WŁASNOSĆI USZKODONEGO MIENIA, OŚWIADCZENIE SPRAWCY, POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA SZKODY DO ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Dane zgłaszającego

Przed wysłaniem formularza zapoznaj się z Obowiązkiem Informacyjnym