UBEZPIECZENIE CITY COMBO

Zgłoszenie zdarzenia

INFORMACJE O ZDARZENIU

Okoliczności zdarzenia*

DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ

KOMU NALEŻY PRZEKAZAĆ ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM

DOKUMENTY POMOCNICZE

Rozmiar jednego załączanego dokumentu nie powinien przekraczać 5 MB, a rozmiar maksymalny wszystkich dokumentów to 30 MB. Dozwolone typy plików: .pdf, .jpg, .doc, .xls, .rar, .zip, .7z, .bmp, .png.

Załącz dokumenty (potwierdzenia wydatków, orzeczenie lekarskie, zdjęcia szkód itp.)

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Przed wysłaniem formularza zapoznaj się z Obowiązkiem Informacyjnym