Obecnie usługa e-commerce jest niedostępna z powodu prac technicznych, spróbuj ponownie później.

Ubezpieczeni do 65 lat

Terytorium
step1_text2_tooltip

Aktywności
step1_text5_tooltip

Okres ubezpieczenia w miesiącach

L
Dobry dla mniejszych potrzeb
40.25 zł Miesięcznie
483.00 zł Rocznie
Dowiedz się więcej
XL
Najpopularniejszy wybór
95.00 zł Miesięcznie
1,140.00 zł Rocznie
Dowiedz się więcej
XXL
Pełny pakiet z najwyższymi limitami
254.67 zł Miesięcznie
3,056.00 zł Rocznie
Dowiedz się więcej
* W tym kroku podajemy tylko przybliżone wartości składki ubezpieczeniowej. Ostateczna jej wysokość zostanie określona po wprowadzeniu danych osobowych (następny krok). Minimalna składka ubezpieczeniowa na osobę wynosi 20 złotych.
L
Śmierć
Wypłacamy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczony umrze w wyniku wypadku nie później niż w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wypadku.
30 000
Inwalidztwo
Wypłacamy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli wskutek Wypadku doznasz 100% Uszczerbku (zgodnie z OWU) lub staniesz się całkowicie niezdolny do pracy i zostanie to orzeczone w ciągu 24 miesięcy od Wypadku.
30 000
Uszczerbek
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacamy, gdy Ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje np. przy złamaniach kości, urazach więzadeł, ścięgien, łąkotek, oparzeniach.
15 000
Dzienne świadczenie szpitalne (za dzień)
Wypłacimy świadczenie za każdy dzień spędzony w szpitalu z powodu Uszczerbku
50
Dodatkowe wydatki w przypadku Czasowej niezdolności do pracy
Jeżeli Ubezpieczonemu po wypadku zalecono leżenie w łóżku, pokrywamy koszty poniesione na usługi lekarza lub pielęgniarki, usługi sprzątania domu, dostawę żywności i innych niezbędnych artykułów.
2 500
Koszty leczenia
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacamy, jeżeli w związku z Wypadkiem Ubezpieczony poniósł wydatki na leczenie w ciągu 30 miesięcy od Wypadku (np. na wzyty lekarza, leki, rehabilitację).
1 500
Koszty adaptacji miejsca zamieszkania
10 000
Konsultacje specjalisty
2 500
Straty finansowe w przypadku odwołania wyjazdu Twojego dziecka
1 500
Rodzinne wydatki na wypoczynek
Jeśli Ubezpieczony dozna Uszczerbku, wypłacimy dodatkowe świadczenie określone w polisie.
50
Roczna składka dla jednej osoby w wieku 1-65 lat, PLN
483.00
XL
Śmierć
Wypłacamy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczony umrze w wyniku wypadku nie później niż w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wypadku.
100 000
Inwalidztwo
Wypłacamy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli wskutek Wypadku doznasz 100% Uszczerbku (zgodnie z OWU) lub staniesz się całkowicie niezdolny do pracy i zostanie to orzeczone w ciągu 24 miesięcy od Wypadku.
100 000
Uszczerbek
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacamy, gdy Ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje np. przy złamaniach kości, urazach więzadeł, ścięgien, łąkotek, oparzeniach.
30 000
Dzienne świadczenie szpitalne (za dzień)
Wypłacimy świadczenie za każdy dzień spędzony w szpitalu z powodu Uszczerbku
100
Dodatkowe wydatki w przypadku Czasowej niezdolności do pracy
Jeżeli Ubezpieczonemu po wypadku zalecono leżenie w łóżku, pokrywamy koszty poniesione na usługi lekarza lub pielęgniarki, usługi sprzątania domu, dostawę żywności i innych niezbędnych artykułów.
5 000
Koszty leczenia
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacamy, jeżeli w związku z Wypadkiem Ubezpieczony poniósł wydatki na leczenie w ciągu 30 miesięcy od Wypadku (np. na wzyty lekarza, leki, rehabilitację).
5 000
Koszty adaptacji miejsca zamieszkania
20 000
Konsultacje specjalisty
5 000
Straty finansowe w przypadku odwołania wyjazdu Twojego dziecka
2 000
Rodzinne wydatki na wypoczynek
Jeśli Ubezpieczony dozna Uszczerbku, wypłacimy dodatkowe świadczenie określone w polisie.
100
Roczna składka dla jednej osoby w wieku 1-65 lat, PLN
1,140.00
XXL
Śmierć
Wypłacamy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczony umrze w wyniku wypadku nie później niż w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wypadku.
200 000
Inwalidztwo
Wypłacamy świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli wskutek Wypadku doznasz 100% Uszczerbku (zgodnie z OWU) lub staniesz się całkowicie niezdolny do pracy i zostanie to orzeczone w ciągu 24 miesięcy od Wypadku.
200 000
Uszczerbek
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacamy, gdy Ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje np. przy złamaniach kości, urazach więzadeł, ścięgien, łąkotek, oparzeniach.
100 000
Dzienne świadczenie szpitalne (za dzień)
Wypłacimy świadczenie za każdy dzień spędzony w szpitalu z powodu Uszczerbku
200
Dodatkowe wydatki w przypadku Czasowej niezdolności do pracy
Jeżeli Ubezpieczonemu po wypadku zalecono leżenie w łóżku, pokrywamy koszty poniesione na usługi lekarza lub pielęgniarki, usługi sprzątania domu, dostawę żywności i innych niezbędnych artykułów.
10 000
Koszty leczenia
Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacamy, jeżeli w związku z Wypadkiem Ubezpieczony poniósł wydatki na leczenie w ciągu 30 miesięcy od Wypadku (np. na wzyty lekarza, leki, rehabilitację).
10 000
Koszty adaptacji miejsca zamieszkania
50 000
Konsultacje specjalisty
10 000
Straty finansowe w przypadku odwołania wyjazdu Twojego dziecka
5 000
Rodzinne wydatki na wypoczynek
Jeśli Ubezpieczony dozna Uszczerbku, wypłacimy dodatkowe świadczenie określone w polisie.
200
Roczna składka dla jednej osoby w wieku 1-65 lat, PLN
3,056.00
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami